1. Taraflar

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu TUDIFY SOFTWARE'in sahip olduğu internet sitesi www.tudify.com‘dan (panel.tudify.com dahil) kaynak sahibinin ve uygulama kullanıcılarının faydalanma şartları belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Panel üzerinden yayın yapan kaynak sahiplerinin yayınlayacağı içerik; telif hakkı içermeyen ya da telif hakkının; panele kaynağı yükleyen kaynak sahibine ait olmak zorundadır.
3.2 Panel üzerinden yayın yapan kaynak sahiplerinin yayınlayacağı içerikle ilgili telif ihlali tespit edilirse ilgili içerik TUDIFY SOFTWARE tarafından en geç 3 iş günü içerisinde kaldırılır.
3.3 Panel üzerinden yayın yapan kaynak sahiplerinin yayınlayacağı içerikle ilgili telif ihlali durumunda yasal sorumluluk panele soruyu yükleyen kaynak sahibine aittir.
3.4 Panel üzerinden yayın yapan kaynak sahiplerinin yayınlayacağı kaynaklar TUDIFY Mobil Uygulamasında yayınlanır.
3.5 Kaynak sahibi panel üzerinden yükleyeceği kaynaklarda hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
3.6 Kaynak sahibi ve uygulama kullanıcılarının ; yazdıkları kaynak içerikleri, yorum vb. kendilerine ait içeriklerin TUDIFY SOFTWARE ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Kaynak sahibi ve uygulama kullanıcılarının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.7 Kaynak sahibi ve uygulama kullanıcılarının ; Diğer uygulama kullanıcıları ve kaynak sahiplerinin verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kaynak sahibi ve uygulama kullanıcılarına aittir.
3.8 TUDIFY SOFTWARE her zaman tek taraflı olarak kaynak sahibinin kaynaklarını silme, üyeliğini silme, uygulama kullanıcılarının üyeliklerini silme hakkı vardı. Kaynak sahibi ve uygulama kullanıcıları işbu tasarrufu önceden kabul eder.
3.9 Paneldeki kaynaklar, aynı zamanda uygulama içindeki kaynaklar kaynak sahibinin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar uygulama kullanıcıları veya diğer kaynak sahipleri tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez
3.10 Uygulama kullanıcıları tarafından yapılan kaynak alımı ; Uygulama kullanıcısı tarafından 1 yıl süreliğine kiralanır. Kaynak kiralama süresinin belirlenmesi ve tasarrufu TUDIFY SOFTWARE 'e aittir. Kaynak sahibi ve uygulama kullanıcıları işbu tasarrufu önceden kabul eder.
3.11 TUDIFY SOFTWARE, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya VeduBox tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. VeduBox, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.